Najčastejšie otázky a odpovede

Prečo sa v centre mesta musí platiť parkovné?

Úlohou Martinského parkovacieho systému (MPS) je zabezpečiť, aby sa v meste dalo parkovať, to znamená regulovať parkovanie a statickú dopravu.  Cieľom mestskej parkovacej politiky nie je vyberať poplatky. Ak chceme, aby občania v centre mesta našli vždy voľné parkovacie miesto, musíme zabezpečiť, aby na parkovacích miestach fungovala tzv. obrátkovosť. To sa dá dosiahnuť jedine zavedením parkovacieho systému a pravidiel, ktorého súčasťou je aj poplatok za parkovanie, ktorý navádza návštevníkov mesta zminimalizovať dĺžku svojho parkovania v centre mesta na čas, potrebný na vybavenie svojich povinností.
 

Bola by reálna prevádzka parkovísk bez platenia?

Prevádzka parkovacieho systému niečo stojí. V nákladoch sú zahrnuté výdavky spojené s celoročnou údržbou parkovacích miest, vyznačenie vodorovným a zvislým dopravným značením a  očista. Ďalšou položkou sú náklady na prevádzku a servis parkovacej technológie Tieto všetky náklady musí niekto zaplatiť. Myslíme si, že je férové, ak za tieto náklady spojené s parkovaním, zaplatia tí, ktorí reálne tieto miesta využívajú. Mesto sa však snaží vyhovieť návštevníkom mesta čo najviac. Preto je parkovanie v meste spoplatnené len počas pracovných dní, v sobotu a nedeľu je parkovanie v meste bezplatné. Od 1. júna 2013 je dokonca prvá hodina parkovania v centre mesta zadarmo. To znamená, že návštevníci majú hodinu na vybavenie vecí a až po uplynutí jednej hodiny začínajú platiť poplatok. Niekoľkokrát do roka sú však akcie, kedy je v centre mesta bezplatné parkovanie. Sú to napríklad Dni mesta Martin či Svätomartinské hody. Otvorené závory  však občania pravidelne nájdu najmä počas vianočných a novoročných sviatkov, kedy je parkovanie celý deň zadarmo.
 

Ako vieme, že zavedený parkovací systém naozaj funguje a naozaj reguluje dopravu?

Zavedením parkovacieho poplatku sme vytlačili autá na nespoplatnené parkovacie miesta z Moskovskej ulice na Ulicu A. Kmeťa pod Slovenským národným múzeom. No všimnúť si to môžete aj tak, že  každý, kto potrebuje v centre mesta zaparkovať, nájde voľné parkovacie miesto a statická doprava nekolabuje. Ináč by sme boli svedkami toho, že mnohí ľudia, najmä tí, ktorí pracujú v centrálnej mestskej zóne, by stáli na jednom parkovacom mieste celé hodiny alebo niekoľko dní a tí, ktorí by v centre mesta potrebovali zaparkovať, by ho vôbec nenašli. Mestská parkovacia politika má práve regulovať tzv. obrátkovosť na parkovacích miestach, čo  zabezpečí spoplatnenie parkovania navádzajúce parkovať len nutný čas.
 

Čo je centrálna mestská zóna?

Je to priestor v centre mesta, v ktorom sú vyznačené parkoviská a ulice v parkovacích zónach. V meste Martin je v centrálnej mestskej zóne šesť parkovacích zón. V prvej zóne je zahrnuté parkovisko pri nemocnici a Kollárova ulica, v druhej zóne je Moskovská ulica, ulica pred Hotelom Turiec a pri Sociálnej poisťovni, v tretej zóne je Štúrova štvrť, v štvrtej zóne je ulica V. P. Tótha, Škultétyho, M. R. Štefánika a okolie OD Fix a DO Strojára, v šiestej zóne Ulice A. Kmeťa, Kuzmányho a Bernolákova. Okrem parkovacích zón sú tu aj parkovacie ulice pri Ulici P. Mudroňa.
 

Na čo sa ďalej použijú peniaze z vybraných parkovacích poplatkov?

Martinský parkovací systém (MPS) prevádzkovaný spoločnosťou TURIEC, a.s. nebol vytvorený len za účelom vytvárať zisk, ale aby bol systém plateného parkovania ekonomicky sebestačný, to znamená, že poplatky za parkovné pokryjú náklady na vytváranie a obnovu vodorovného i zvislého značenia, celoročnú údržbu parkovacích plôch či mzdové náklady spojené s jeho prevádzkou.
 

Ako sa vysporiadavate s pribúdajúcim počtom áut? Pribúdajú aj parkovacie miesta?

V 60. a 70. rokoch minulého storočia, kedy vyrastali mestské centrá, nikto nerátal s počtom áut, ktoré sa v nich teraz pohybujú. Nehovoriac o tom, že v súčasnosti sme svedkami skôr zahusťovania priestoru o ďalšie prevádzky a iné urbanistické budovy. Priepustnosť komunikácií sa nedá nafúknuť, ani priestor z ktorého sa dajú urobiť parkovacie miesta. Jedinou možnosťou by bola výstavba na úkor zelených plôch a to určite nikto z nás nechce. Pribúdajúci počet áut je alarmujúci, našou úlohou je však hľadať spôsob ako tento nelichotivý stav zvládnuť. Posledná štatistika z roku 2010 hovorí o tom, že od roku 2003 pribudlo v Martine bezmála 10 tisíc áut. S nedostatkom parkovacích miest sa trápi nejedno mesto. S pribúdajúcim počtom áut sa snažíme vysporiadať tak, že primerane pribúdajú aj parkovacie miesta, buď budovaním nových parkovacích miest prípadne usporiadaním priestoru na úkor zelene. Kým v roku 2008 bolo v Martine 704 parkovacích miest, v roku 2013 ich je už 953.
 

Je možné zaplatiť za parkovanie aj prostredníctvom SMS-ky?

Od roku 2009 je možné uhradiť parkovné SMS správou. Postup je jednoduchý, stačí poslať SMS správu, ktorou je možné platiť za parkovné v hodinových intervaloch. SMS správu je potrebné poslať na číslo 2200 v tvare MT medzera Kód zóny medzera Evidenčné číslo vozidla, napríklad MT A1 MT123AB. Kód zóny je na každom parkovacom automate, ako aj na stránke v sekcii mapa. Jednou SMS správou sa platí parkovanie za 1 hodinu. Desať minút pred vypršaním predplatenej doby parkovania vám systém zašle notifikáciu cez SMS správu a vodič sa tak v dostatočnom predstihu môže rozhodnúť, či opätovným zaslaním SMS správy predĺži parkovanie o ďalšiu hodinu alebo nie. Daňový doklad za platbu formou SMS sa dá vytlačiť na stránke www.smslistky.sk/parking, kde zadáte vaše telefónne číslo a overovací kód, ktorý vám prišiel v SMS správe.
 

Ako mám postupovať, ak nájdem na vozidle „papuču“?

Môže sa tak stať v dvoch prípadoch, a to, že ste za parkovanie riadne nezaplatili alebo v prípade, že ste porušili zákon o cestnej premávke č. 8/2009. Najčastejšie tým, že ste zaparkovali tam, kde to zákon nedovoľuje. Určite sa nepokúšajte s autom odísť, pretože riskujete poškodenie vozidla či nehodu. Pre odstránenie „papuče“ určite kontaktujte Mestskú políciu na čísle 159, ktorá vám toto technické zabezpečovacie zariadenie odstráni.
 

Ako spoznám, že sa nachádzam v parkovacej zóne?

Tak, ako to určuje zákon o cestnej premávke č. 8/2009, parkovacia zóna je vyznačená zvislým dopravným značením, pričom parkovať je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach. Podľa toho, v ktorej parkovacej zóne sa nachádzate, je parkovné možné uhradiť v automate alebo pri parkovacej závore. Rozdelenie parkovacích zón si môžete pozrieť na našej webovej stránke v sekcii  Mapa.
 

Čo mám robiť, ak chcem zaplatiť za parkovné a nefunguje parkovací terminál?

V prípade, že parkovací terminál  nefunguje alebo ukazuje zlý dátum, poruchu prosím ihneď nahláste na infolinku 043 / 4204 474 alebo na tel. č. 0911 545 011. Tieto kontakty, ako aj prevádzkový poriadok, sú uvedené aj na každom parkovacom automate či terminály. Naša spoločnosť zabezpečí, aby bola porucha čím skôr odstránená a zároveň kontaktuje Mestskú políciu, aby to zohľadnila pri kontrole platenia parkovného v uliciach mesta.
 

Kde môžem nahlásiť nesprávne parkujúce vozidlo?

Priamo operačnému stredisku Mestskej polície na čísle 159. Na dodržiavanie pravidiel parkovania v parkovacích zónach určených zákonom o cestnej premávke  vrátane kontroly úhrady za parkovanie, dohliada  Mestská polícia. Príslušníci Mestskej polície sa kontrole venujú popri inej činnosti a sú vždy komunikatívni a pripravení na riešenie akýchkoľvek otázok. 

Kde mám parkovať, ak budú všetky miesta obsadené?

Po zavedení regulovaného parkovania by sa mala znížiť obsadenosť parkovísk, ktoré budú určené na rezidentské parkovanie. Riešenie nedostatku parkovacích miest na sídliskách bude okrem zavedenia rezidentského parkovania riešiť aj výstavba parkovacích domov a odstavných parkovísk.


Keď si zaplatím parkovanie na jeden deň v jednej mestskej časti, musím si zaplatiť parkovanie v ten deň aj v inej mestskej časti?

Áno, pri návšteve mestskej časti, kde nemáte zaplatené rezidentské alebo návštevnícke parkovanie, bude potrebné zaplatiť návštevnícke parkovanie.


Treba pri zmene EČV platiť poplatok za zmenu?

Zmenu EČV bude potrebné vykonať elektronicky a táto služba je spoplatnená v zmysle cenníka sumou 5,-€.


Platí parkovacia karta zakúpená do Centrálnej mestskej zóny aj v iných častiach v meste Martin?

Parkovacia karta do Centrálnej mestskej zóny platí iba v samotnej Centrálnej mestskej zóne. V iných častiach mesta je potrebné zaplatiť návštevnícke parkovanie.


Platí predplatná parkovacia karta aj na rezidentské parkovanie?

Predplatná parkovacia karta je platná iba do zóny, pre ktorú bola zakúpená. Rezidentské parkovanie je výhodnejšie, ale slúži iba pre potreby parkovania obyvateľov s trvalým, alebo prechodným pobytom v danej zóne.


Môžem mať parkovaciu kartu aj keď nemám trvalý pobyt v Martine?

Obyvatelia s trvalým, alebo prechodným pobytom v meste Martin majú nárok na rezidentskú parkovaciu kartu (výhodnejšia cena), v opačnom prípade odporúčame zakúpiť predplatenú parkovaciu kartu.


Ak nebudem mať kde parkovať, pretože na parkovisku stojí dodávka, ktorá zaberá dve parkovacie miesta, čo mám robiť?

V zmysle Vyhlášky č. 30/2020 Z.z. dodávky zaberajúce dve parkovacie miesta, nemôžu parkovať na rezidentských miestach. V takomto prípade odporúčame kontaktovať Mestskú políciu.


Ak zaparkujem motorové vozidlo iba na chvíľu, napríklad na vyloženie a naloženie nákupu, je povinnosť zaplatiť parkovné?

Nie, v takomto prípade nemusíte zaplatiť parkovné. Za parkovanie sa považuje odstavenie motorového vozidla a hlavne nočné parkovanie.


Ak mi príde návšteva na víkend, ako má platiť denne parkovanie?

Návšteva sa riadi návštevníckym parkovaním v zmysle prevádzkového poriadku platného v danej lokalite.


Aké sú poplatky pre znevýhodnené skupiny, napr. seniori a ŤZP?

Občania, ktorí vlastnia platný EPP – európsky parkovací preukaz (modrý) môžu v Centrálnej mestskej zóne zaparkovať bezplatne na miestach určených pre ŤZP, taktiež pri zakúpení parkovacej karty majú 50% zľavu z ceny karty. Seniori nemajú cenové zvýhodnenie.


Prečo musia ľudia, ktorí majú auto na IČO (firemné vozidlá) platiť ročne 70€?

Ide o podnikateľov, ktorý majú sídlo firmy v mieste trvalého pobytu. Cieľom parkovacej politiky je to, aby pred bytovými domami parkovali hlavne obyvatelia a nie firemné autá, ktoré nám výrazne zahlcujú parkoviská. Mať vozidlo na firmu je v určitých ohľadoch drahšie, na druhej strane z hľadiska optimalizácie nákladov v niečom výhodnejšie.


Vzťahuje sa parkovacia politika aj pre Vrútočanov v Martine, alebo pre Martinčanov žijúcich v inom meste?

Áno, týka sa všetkých účastníkov cestnej premávky, ktorý chcú využívať parkovanie na území mesta Martin.


Čo majú robiť ľudia v prípade, že majú viac áut, napr. 4, majú si kúpiť 4 rezidenčné karty?

Áno, rezidenčná karta sa vzťahuje na jednu EČV. Cieľom parkovacej politiky je znižovať počet vozidiel na jednu domácnosť. V každej časti mesta zostanú okrem regulovaných parkovacích miest aj neregulované, čiže zadarmo. Bude na zvážení každej rodiny, koľko áut a kde budú parkovať.


Ak si občania platia parkovanie pred panelákom vo výške 240 € ročne, musia uhrádzať ešte navyše rezidenčnú kartu?

Vyhradené parkovacie miesto za 239 € ročne sa vzťahuje na jedno auto a jednu EČV a keďže má svoje vyhradené miesto, tak nemusí parkovať na rezidentských miestach a tým pádom ani nemusí platiť poplatok rezidentského parkovania.


Ak niekto vlastní elektrický alebo hybridný automobil má nárok na zľavu?

Koncepcia parkovacej politiky počíta s elektromobilmi ako so zvýhodnenou skupinou automobilov, a budú platiť nižšiu cenu.