Formy parkovania

1) Krátkodobé a návštevnícke parkovanie >>>

Na krátkodobé a návštevnícke parkovanie sú parkovacie miesta zabezpečené parkovacími automatmi.

2) Rezidentské parkovanie >>>

Rezidentské parkovacie miesta sú určené pre fyzické osoby vlastniace motorové vozidlo s trvalým, alebo prechodným pobytom v príslušnej zóne. Elektronické parkovacie karty sú platné len pre danú zónu.

3) Vyhradené parkovacie miesta pred panelákom (VPM) >>>

VPM sú určené sú určené pre fyzické osoby vlastniace motorové vozidlo s trvalým, alebo prechodným pobytom v príslušnej mestskej časti (MsČ). Elektronická parkovacia karta je platná len pre danú VPM.