Formy parkovania

Krátkodobé a návštevnícke parkovanie >>>

Na krátkodobé a návštevnícke parkovanie sú parkovacie miesta zabezpečené parkovacími automatmi alebo terminálmi s obsluhou.

Rezidentské parkovanie >>>

Rezidentské parkovacie miesta sú určené pre fyzické osoby vlastniace motorové vozidlo s trvalým, alebo prechodným pobytom v príslušnej zóne. Vydávané karty sú platné len pre danú zónu.