Kontakt parkovanie Martin

Úhradu faktúry za
VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTO PRED PANELÁKOM
a parkovacie karty je možné realizovať:

1. BANKOVÝM PREDOVODM na účet uvedený na faktúre
2. V HOTOVOSTI na 5. poschodí, číslo dverí: 503

Telefonický kontakt:


Tel:. 0911 545 011
Tel:. 0911 545 013
Tel:. 043 4204 474

Stránkové hodiny :

Pondelok: 8:00-12:00
Streda: 8:00-12:00
Piatok: 8:00-12:00

Žiadosť je možné podať aj elektronickou formou.

Kontaktné emaily:

Kontaktný e-mail: info@parkovaniemartin.sk

Pripomienky a postrehy: pripomienky@parkovaniemartin.sk