Krátkodobé a návštevnícke parkovanie

Na krátkodobé a návštevnícke parkovanie sú parkovacie miesta zabezpečené parkovacími automatmi alebo terminálmi s obsluhou. Sú označené dopravnými značkami D13 (viď obrázok) s dodatkovou tabuľkou, ktorá informuje v akej zóne sa práve nachádzate, prevádzkovej dobe spoplatnenia a tiež o hodinovej sadzbe danej zóny.

Prevádzková doba spoplatnenia parkovísk:
Pondelok - Piatok: 8.00 - 19.00
Sobota - Nedeľa: bezplatné parkovanie
Sviatok: bezplatné parkovanie

V čase prevádzkovej doby je vodič parkujúci vozidlo v spoplatnených zónach povinný uhradiť parkovné. V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je parkovanie bezplatné.

PARKOVNÉ MÔŽETE UHRADIŤ
IBA ONLINE | Kliknite tu>