Krátkodobé a návštevnícke parkovanie

Na krátkodobé a návštevnícke parkovanie sú parkovacie miesta zabezpečené parkovacími automatmi. Sú označené dopravnými značkami 272 (viď. obrázok) s dodatkovou tabuľkou, ktorá informuje v akej zóne sa práve nachádzate, prevádzkovej dobe spoplatnenia a tiež o hodinovej sadzbe danej zóny.


Prevádzková doba spoplatnenia parkovísk v zóne 2, 3, 4, 6:
Pondelok - Piatok: 8:00 - 19:00
Sobota - Nedeľa: bezplatné parkovanie
Sviatok: bezplatné parkovanie

Prevádzková doba spoplatnenia parkovísk v zóne1:
Pondelok - Piatok: 0:00 - 24:00
Sobota - Nedeľa: bezplatné parkovanie
Sviatok: bezplatné parkovanie

V čase prevádzkovej doby je vodič parkujúci vozidlo v spoplatnených zónach povinný uhradiť parkovné. V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je parkovanie bezplatné.

PARKOVNÉ MÔŽETE UHRADIŤ
IBA ONLINE | Kliknite tu>