Rezidentské parkovanie a MOJA ZÓNA

V MOJEJ ZÓNE sa zmenilo dopravné značenie na "P Rezidenti" a rád by som sa BEZPLATNE zaregistroval/zaregistrovala.

Ako by som mal/mala postupovať?
Ulice s umiestneným dopravným značením – „P Rezidenti“

Ulice s umiestneným dopravným značením – „P Rezidenti“
1. MČ Podháj – Námestie protifašistických bojovníkov 1, 3 , 5
2. MČ Priekopa – A. Medňanského 20, 22
3. MČ Stred
– Novákova , vnútroblok - 2, 3, 4
– Novákova , vnútroblok - 5, 6, 7, 8
– P. Mudroňa , vnútroblok - 34, 36, 38, 42
– Štúrovo Námestie
– Moyzesova
– A. Sokolíka 7 (platí aj pre bytové domy P. O. Hviezdoslava 10, 12 a Šoltésovej 4, 5, 6)
4. MČ Ľadoveň
– Kollárova 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59
– Priehradka

BEZPLATNÁ registrácia v MOJEJ ZÓNE tu >

Videonávod pre BEZPLATNÚ registráciu v MOJEJ ZÓNENávod v PDF pre BEZPLATNÚ registráciu v MOJEJ ZÓNE >


Som registrovaný(á) v MOJEJ ZÓNE
a chcem mať svoju rezidentskú predplatnú parkovaciu kartu (RPPK)


Rezidentské parkovacie miesta sú určené pre fyzické osoby s trvalým, alebo prechodným pobytom v príslušnej zóne. Elektronické parkovacie karty sú platné len pre danú zónu.

Cenník rezidentská predplatná parkovacia karta (RPPK)
Videonávod rezidentská predplatná parkovacia karta (RPPK)
Cenník - rezidentská predplatná parkovacia karta (RPPK)


CENNÍK - REZIDENTSKÁ PREDPLATNÁ PARKOVACIA KARTA (RPPK) - Trvalý pobyt
PRVÁ REZIDENTSKÁ PREDPLATNÁ PARKOVACIA KARTA (RPPK) - Trvalý pobyt 1. RPPK = 0.00€
DRUHÁ REZIDENTSKÁ PREDPLATNÁ PARKOVACIA KARTA (RPPK) - Trvalý pobyt 2. RPPK = 0.00€

CENNÍK - REZIDENTSKÁ PREDPLATNÁ PARKOVACIA KARTA (RPPK) - Prechodný pobyt
PRVÁ REZIDENTSKÁ PREDPLATNÁ PARKOVACIA KARTA (RPPK) - Prechodný pobyt 1. RPPK = 35.00€
DRUHÁ REZIDENTSKÁ PREDPLATNÁ PARKOVACIA KARTA (RPPK) - Prechodný pobyt 2. RPPK = 70.00€

Zobraziť celý cenník parkovania v Martine >
Vybavenie rezidentskej predplatnej parkovacej karty (RPPK) tu >