Rezidentské parkovanie

Rezidentské parkovacie miesta sú určené pre fyzické osoby vlastniace motorové vozidlo s trvalým, alebo prechodným pobytom v príslušnej zóne. Vydávané karty sú platné len pre danú zónu.
Rezidentskú parkovaciu kartu je vodič povinný umiestniť za predným sklom vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých údajov na lícovej strane.


REZIDENTSKÉ PARKOVANIE IBA ONLINE | Kliknite tu>