Vyhradené parkovacie miesto pred panelákom (VPM)

Vyhradené parkovacie miesta sú určené pre fyzické osoby vlastniace motorové vozidlo s trvalým, alebo prechodným pobytom v príslušnej mestskej časti. Elektronická parkovacia karta je platná len pre dané VPM.


REZIDENTSKÉ PARKOVANIE IBA ONLINE | Kliknite tu>