Registrácia na parkovanie

Zobraziť návod s registráciou Zobraziť návod bez registrácie

S registráciou:
Žiadosť o nové VPM
Od 2.7.2021 je možné si zakúpiť Predplatnú parkovaciu (PPK) do CMZ MESTA MARTIN pre FO, FO/IČO a PO BEZ REGISTRÁCIE na: https://datamesta.martin.sk/#/uvodRegistrovať sa na parkovanie môžete aj cez link na našej stránke

Pokiaľ sa chcete registrovať na regulované parkovanie, pripravte si fotografiu občianskeho preukazu. Ak sa registrujete cez mobil, stačí si občianku odfotiť do mobilu. Ak sa registrujete cez počítač, tak si musíte najprv túto fotografiu nahrať do počítača.

Ak ste sa rozhodli zaregistrovať tak kliknite tu >

Videonávod pre podnikateľov ako sa elektronicky registrovať

V tomto videu uvidíte ako sa máte ako podnikateľ elektornicky registrovať. Ako podnikateľ musíte najprv podať žiadosť o registráciu vami poverenej osoby. Ako to spraviť uvidíte vo videu.Videonávod: Registrácia vami poverenej osoby
Videonávod na Žiadosť o rezidentskú predplatnú parkovaciu kartu (RPPK) do Centrálnej mestskej zóny a na vyhradené parkovacie miesto (VPM)


Bez registrácie:Otázky a odpovedeČo je portál datamesta?

Internetový stránka datamesta.martin.sk je portál, prostredníctvom ktorého umožníme našim klientom prístup k rôznym informáciám z informačného systému mesta Martin a možnosť elektronicky vybaviť niektoré služby z pohodlia domova. Prevádzkovateľom portálu je Mesto Martin.

Portál bude obsahovať dve zóny – verejnú a privátnu.

Verejná zóna bude obsahovať rôzne prehľady a štatistické informácie o meste ako aj mnohé informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám (najmä zmluvy, faktúry a objednávky). Tieto informácie sú v súčasnosti verejne dostupné na našom súčasnom portáli egov.martin.sk. Postupne všetky funkcie z tohto portálu presunieme na nový portál datamesta.martin.sk a pridáme aj nové zaujímavé informácie. Verejná zóna bude prístupná verejnosti bez nutnosti registrovať sa.

Privátna zóna slúži na prístup k informáciám jednotlivých klientov mesta Martin a k vybratým elektronickým službám mesta. Na portáli datamesta.martin.sk je prístupná pod názvom Moja zóna. V tejto časti ako prvú funkčnosť sprístupníme možnosť vybavenia parkovacej karty elektronicky. V ďalšej etape budeme klientom sprístupňovať informácie o stave ich daní a poplatkov. Postupne budeme pridávať ďalšie informácie.

Ako spracovávame vaše osobné údaje?

Na prístup k súkromným informáciám je prirodzene potrebná autorizácia osôb. Klient sa musí zaregistrovať a vytvoriť si takto svoje prihlasovacie konto. Aby sme zabezpečili dôvernosť služieb poskytovaných portálom, musíme pri registrácii požadovať väčší rozsah osobných údajov. Súčasťou požadovaných údajov je aj fotokópia (resp. fotografia) občianskeho preukazu. Všetky tieto osobné údaje sú nevyhnutné na potvrdenie totožnosti osoby, ktorá o registráciu žiada. Žiadateľa o registráciu musíme tzv. stotožniť s osobou v informačnom systéme mesta, aby sme mu mohli neskôr sprístupniť jeho údaje z informačného systému a jednotlivé elektronické služby ako sú napr. spomínané parkovacie karty. Proces stotožnenia žiadateľa a osoby v informačnom systéme prebieha „ručne“ výlučne len prostredníctvom oprávnených zamestnancov Mesta Martin, ktorí musia všetky informácie overiť. Osobné údaje žiadateľa, ktorý v súčasnosti nie je evidovaný v našom informačnom systéme použijeme na jeho zaevidovanie. Z uvedeného dôvodu môže proces registrácie trvať dlhšiu dobu (vyhradzujeme si štandardne 10 kalendárnych dní). Občiansky preukaz (OP) sa v tomto prípade iba „predkladá k nahliadnutiu“. To znamená, že fotokópia (resp. fotografia) OP bude po ukončení procesu stotožnenia z informačného systému bezodkladne vymazaná. Pri posielaní fotokópie OP Vám odporúčame „zneviditeľniť“ resp. anonymizovať údaje, ktoré nie sú potrebné na registráciu t.j. fotografiu osoby a údaje o samotnom OP ako je číslo OP, či údaje o jeho platnosti.

Po ukončení procesu registrácie včítane „ručného“ stotožnenia osoby bude o tomto žiadateľ informovaný e-mailom. Od toho momentu je možné sa v Mojej zóne prihlásiť a začať využívať ponúkané služby.

Portál datamesta.martin.sk je prevádzkovaný Mestom Martin a je súčasťou jeho informačného systému. Všetky osobné údaje sú spracovávané v zmysle podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a novelizácií. Všetky údaje sú fyzicky uložené na zariadeniach a v priestoroch Mesta Martin.

Ako je to s osobnými údajmi pri vybavením parkovacej karty?

Prvou službou, ktorá bude dostupná pre našich klientov je vybavenie parkovacej karty (PK). Tento proces je kompletne elektronický od začiatku až po uhradenie poplatku. V princípe je to podobný proces ako je v súčasnosti kúpa diaľničnej známky. Službu môže využívať iba úspešne zaregistrovaný klient, ktorý bol o úspešnej registrácii notifikovaný. Služba je dostupná po prihlásení sa do Mojej zóny.

Parkovací systém v meste Martin prevádzkuje spol. Turiec a.s. na základe VZN č. 103 o organizovaní dopravy na území mesta Martin a Zmluvy o spolupráci pri prevádzkovaní parkovacích miest, ktorou Mesto danú spoločnosť poverilo správou parkovacieho systému. Zakladateľom spoločnosti a jediným akcionárom je Mesto Martin. Vydávanie PK realizujú zamestnanci spoločnosti a na túto činnosť sú oprávnení oboznamovať sa s osobnými údajmi registrovaných žiadateľov o vydanie PK, ktoré sú k dispozícii na portáli datamesta.martin.sk. V tomto prípade ochranu osobných údajov klientov zabezpečilo Mesto Martin Zmluvou o poverení spracúvaním osobných údajov so spol. Turiec a.s. v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.